พล.ต. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รอง จก.ยก.ทบ. และคณะ ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อ 17 ธ.ค. 61