“ปีใหม่ ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”
กองทัพบกตั้งจุดบริการหน้าค่ายทหาร ให้พักรถ – พักคน  ๒๗ ธ.ค. – ๒ ม.ค.๖๒ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องและประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางในห้วงดังกล่าว สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดตั้งจุดบริการประชาชน ๕๕๓ จุดทั่วประเทศ
ตั้งแต่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ บริเวณหน้าค่ายทหารและเส้นทางคมนาคมสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา รวมถึงการช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จุดบริการดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ร่วมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เช่น เป็นจุดพักรถ – พักคน สอบถามเส้นทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจเช็คสภาพรถ
น้ำดื่ม ผ้าเย็น พร้อมรับแจ้งเหตุด่วน นอกจากนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บทันที รวมถึงการประสานกับ
โรงพยาบาลสาธารณสุขประจำจังหวัด พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่​​ ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางสัญจรสามารถขอรับความช่วยเหลือได้
ณ จุดบริการตามเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนเพชรเกษม และถนนสายเอเชีย เป็นต้น
ในโอกาสนี้ กองทัพบกขอส่งความปรารถนาดีให้ประชาชน เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข ตามคำขวัญที่ว่า “ ปีใหม่ ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ”