พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ. และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ยก.ทบ. พร้อมด้วยคณะ

ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อ 18 ธ.ค. 61