พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  เกณฑ์การตรวจสอบขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  ประกาศกรมยุทธการทหารบก เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริการงานด้วยความ โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ประจำปี 2561
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
  การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1)
  พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. 2560
        
         
        
        
        
       
        
        
link_thaigov
จำนวนผู้เข้าชม
website numbers total


 

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๙๖๒ >>> ดาวน์โหลดบทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" <<<
พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่านและสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล (สำหรับหน่วยราชการในพระองค์)
พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ภาพตัวอย่างมาตรการป้องกันและแก้ไขภาวะโรคลมร้อนสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่
 
 
รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ 33
และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562
โดยมี พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ.
และคณะ เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมกิตติขจร
เมื่อ 29 ส.ค. 62
รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
เพื่อสุขภาพ บก.ทบ. ประจำปี 2562
โดยมี จก.ยก.ทบ. และคณะ เข้าร่วมพิธี
ยก.ทบ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาประเภทฟุตบอล
ณ สนามหน้า บก.ทบ.
เมื่อ 14 ส.ค. 62

รอง.ผบ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ. เข้าร่วมพิธีฯ
ณ บก.ทบ. เมื่อ 12 ส.ค. 62
กำลังพล ยก.ทบ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในพุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ.
เมื่อ 9 ส.ค. 62
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ยก.ทบ.
มอบทุนการศึกษาและทุนยังชีพให้กับบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2562
ณ ห้องพิธี ยก.ทบ.
เมื่อ 8 ส.ค. 62
พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ.
กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับกำลังพล ยก.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศ
ณ ห้องรับรอง ยก.ทบ.
เมื่อ 8 ส.ค. 62
 
ดาวน์โหลดบทเพลง
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
บทเพลง ดุจดังสายฟ้า
โดยกองทัพบก
บทเพลง “สยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ”
   

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์พระราชทาน รวม 4 ตอน (ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพ)

1
2
3
4
ตอนที่ 1
น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
ตอนที่ 2
พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ 3
พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง
ตอนที่ 4
เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
   
 
 
 
   
 
 
 
       
 
หนังสือของพ่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
แนวทางการเป็นทหารอาชีพ

 

Copyright © 2016 กรมยุทธการทหารบก
กรมยุทธการทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 
จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมยุทธการทหารบก โทร.97319, 02-2977319
 
Some aspects of this site will utilize Macromedia Flash player, Apple Quicktime, Adobe Acrobat, as well as Real Player.
For optimal viewing download the most recent versions here ( Flash | Real | Quicktime | Acrobat )